Sebastian Chmara w zarządzie PZLA

W sobotę w Warszawie odbył się Zwyczajny Sprawozdawczo–Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Prezesem został wybrany na kadencję 2016-2020 Henryk Olszewski. Do ośmioosobowego zarządu został wybrany także prezes CWZS Zawisza Stowarzyszenie Lekkoatletyczne Sebastian Chmara. Gratulujemy.

Trener dwukrotnego mistrza olimpijskiego Tomasza Majewskiego uzyskał 59 głosów delegatów – jego kontrkandydat, którym był Jerzy Skucha (dotychczasowy prezes), zdobył 30 głosów. Nowy Zarząd PZLA z prezesem Henrykiem Olszewskim stworzą: Tomasz Majewski, Grzegorz Sobczyk,  Zbigniew Polakowski, Robert Paluch, Sebastian Chmara, Tadeusz Osik oraz sekretarz generalny związku Piotr Długosielski.